Alexanderteknik og musikere:
Jeg har i det meste af mit liv spillet cello og derved er der opstået en naturlig interesse for at arbejde med musikere med deres specielle udbytte af Alexanderteknikken.
I mit daglige arbejde med musikere, møder jeg mange (ind imellem også helt unge musikere), der konsulterer mig på grund af et eller andet fysisk problem der kan relateres til deres instrument - og i det hele taget det at spille musik professionelt, med det pres og den stress der følger med.
Arbejdet med Alexanderteknikken giver musikere et meget vigtigt og særdeles brugbart redskab i arbejdet med at skabe større bevidsthed om hvordan de bruger sig selv i forhold til deres instrumenter og arbejdsstillinger.
Alexander Teknikken adskiller sig jo meget fra andre "bevægelses teknikker", ved at være en teknik man tager med sig og bruger i sin hverdag.
Det er ikke en gymnastikform man kun kan lave på bestemte steder, i en bestemt påklædning, men en teknik man skal tage med sig overalt i sin hverdag, i kontakten med instrumentet, i stressede situationer, i rolige stunder, i både øve og koncert situationen, osv. osv.
Alexander Teknikken er en "hjælp til selvhjælps" teknik. Uanset instrument og genre oplever rigtig mange musikere, at spændinger og gentagne bevægelsesmønstre giver "arbejdsskader", der bla. viser sig som smerter i leddene, hovedet, nakken, skulderen, ryggen eller lænden , eller som seneskedehindebetændelse, vejrtrækningsproblemer, o.a.
Det Alexanderteknikken arbejder med, er at genoprette den naturlige balance i kroppen og skabe bevidsthed om, hvordan vi bruger os selv, så der opstår færrest mulige spændinger og ubehag.
Vi binder alt for meget energi i vores spændinger, men når vi begynder at bruger os selv så hensigtsmæssigt som muligt, vil kroppen ikke længere være låst fast i uhensigtsmæssige vanebundne spændinger og stress, og dens ressourcer kan derfor udnyttes fuldt ud.
Dette vil også sige, at vi får mere energi til rådighed, da vi ikke længere binder en masse energi i spændingerne. Det vil samtidig påvirke evnen til koncentration og indlæring, da alle responser og reflexer bliver meget mere præcise.
Mange musikere føler, efter at have stiftet bekendskab med Alexanderteknikken, et mærkbart overskud, både fysisk og i forhold til de musikalske og instrumentale udfordringer de møder.


Tinne Stender - Tlf.: 98 10 23 16 e-mail: tinnestender@gmail.com